Schurman Advocaten

Paramaribo – Suriname

Schurman Advocaten is door Humphrey Schurman op 18 juni 1988 opgericht en is door de jaren heen uitgegroeid tot een dynamisch en modern middelgroot bedrijf.

Ons team bestaat uit vijf advocaten en wordt ondersteund door het secretariaat en de administratie waar 15 medewerkers hun bijdrage leveren. Het kantoorgebouw is op loopafstand van het presidentieel paleis, de ministeries van Justitie en Politie, Financiën, Natuurlijke Hulpbronnen, Buitenlandse Zaken, het Hof van Justitie en het Gebouw der Kantongerechten.

Door onze ervaring en expertise verleent Schurman Advocaten professionele bijstand op tal van rechtsgebieden. U krijgt een vakkundig en resultaat gerichte begeleiding voor de meest uiteenlopende juridische problemen. Onze voornaamste taak is u bij te staan en te vertegenwoordigen wanneer juridische steun nodig is. Wij doen dat vanuit de overtuiging dat alle mensen vrij en met gelijke rechten geboren worden en dat deze rechten gerespecteerd moeten worden.

Uitvoering van het project

Gedurende mijn verblijf bij Schurman Advocaten, hebben wij de onderstaande aktiviteiten en programmas uitgevoerd, zoals:

 • Interviewen van de directie, advocaten en ondersteunende medewerkers over

de processen in de organisatie.

 • Procesbeschrijvingen gemaakt van Incasso dossiers; lopende advocaten dossiers en nieuwe advocaten dossiers.
 • Van alle inventaris, zoals PC’s, Laptops, printers, scanners, software en licenties zal een inventarisatielijst worden gemaakt. Tevens dienen er fotos te worden gemaakt, i.v.m. verzekeringen.
 • Inventarisatie Hardware en Software (licenties).
 • Er dienen back-ups aanwezig te zijn van alle relevante programmas.
 • Besprekingen en inventarisatie van de te gebruiken programmatuur voor de advocatenpraktijk (ISO) en incasso processen. Deze wordt aangepast voor het scannen van de dossiers. Het wordt een geintegreerde applicatie.
 • De evt. te gebruiken scannings- en documentenbeheers software “Redsoft” wordt na overleg, niet gebruikt.
 • Bespreking met DSB (De Surinaamse Bank) over integratie van de programmas voor aanlevering van electronische dossiers aan Schurman Incasso.

Dit betekent een strategische samenwerking en biedt een langjarige inkomstenbron.

 • Editing en productie van een procedures handboek voor het

“digitalisation project” en het “document flow”  systeem.

 • Brainstorm meeting over de Company SWOT.
 • Aanzet voor de productie van een marketing plan voor de komende 3 jaren.
 • Initiatief voor de productie van een nieuw “business development plan” van 2013 t/m 2015
 • Training van het kader in de invoering van- en de omgang met electronische dossiers.
 • Presentatie aan de medewerkers van de huidige  situatie en de weg naar een nieuwe kantoor- en werk omgeving.
 • Besprekingen gevoerd met mevr. Ineke Bendter – Adams en de acvocaten over de te ondernemen aktiviteiten en prioriteiten m.b.t. de invoering van het  “voorstel tot aanpak”  van de organisatie van Schurman Advocaten.